Sisustus­suunnitelma pähkinän­kuoressa

Näin suun­nittelu­prosessi etenee

  1. Yhteydenotto ja tutustuminen: tutustumiskäynti kohteessa tai piirustusten äärellä esim. Rooman toimistolla on maksuton
  2. Tarjous: kirjallinen tarjous suunnittelu­työstä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.
  3. Sopimus: Sovitaan hinnasta, suunnitelman sisällöstä ja työn alustavasta aikataulusta.(sitova sopimus = tarjouksen hyväksyminen sähköpostilla )
  4. Suunnittelutyö: suunnittelija perehtyy asiaan ja työstää asiakkaalle suunnitelman (useampia vaihtoehtoja), jota käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi suunnittelu­palavereissa (n.1-5 kpl työn laajuudesta riippuen), näiden pohjalta hioutuu valmis suunnitelma.
  5. Suunnittelu­raportti: valmis suunnitelma on yleensä kirjallinen muistio suunnitelman toteuttamista varten. Suunnitelma sisältää tuotetiedot valituista materiaaleista, kalusteista ym.kuvineen ja piirroksineen. Kirjallinen osuus ei ole pakollinen, joskus asiakas haluaa säästää tekemällä itse muistiinpanoja. Myöskään konsultaatio (=neuvontakäynti) ei sisällä kirjallista suunnitelmaa. Tekstiili­suunnitelma sisältää aina kirjallisen tarjouksen kankaista, tarvikkeista ja ompelu­työstä.
  6. Suunnitelman toteutus: asiakas voi toteuttaa suunnitelman itsenäisesti omalla aikataulullaan TAI autamme toteutuksessa esim. remonttitiimin valinnassa, tarjous­pyynnöissä, tarvike­hankinnoissa ja sisustuksen viimeistelyssä.
  7. Jälkiseuranta: Sujuva toteutus on suunnittelun lähtökohta ja mielellään olen projektissa mukana alusta loppuun. Neuvonta on toteutuksen ajan maksutonta ja suunnitelmaa voidaan täydentää tai muuttaa esim.remontin kuluessa. On myös palkitsevaa päästä näkemään valmiita kohteita ja nähdä suunnitelman toteutuvan käytän­nössä, otan myös mielelläni kuvia toteutuneista kohteista asiakkaan luvalla.

Muista!

Ajoissa tehty sisustus­suunnitelma toimii pohjana sähkö- ja lvi-suunnitelmille, keittiö- ym. kiinto­kaluste­suunnitelmille ja valaistukselle. Suunnittelija kannattaakin varata rakennus- ja remontti­projektiin mukaan jo alkuvaiheessa ja käyttää ammattilaisen osaamista myös talon pohjaratkaisun luonnostelussa tai muutoksissa.

Toteutetaanko sinunkin sisustus­unelmat?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton suunnitelman arvio­käynti tai poikkea liik­keessämme tutustumassa palveluihimme.

Ota yhteyttä »

040 825 9558 Työnjohtajankatu 2 F 6, 20320 Turku